تلفن

۹۸-۱۲۱-۲۴۸۲۷۳۹+ و ۲۴۸۲۷۹۳-۱۲۱-۹۸+

فکس

۹۸-۱۲۱-۲۴۸۲۷۸۰+

آدرس کارخانه

مازندران - آمل - دوراهی اوجی آباد / خانه دریا- کیلومتر ۶

آدرس دفتر مرکزی

تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - ابتدای بلوار گلها - پلاک 3 - واحد 2