خدمات فنی

 • طراحی و ساخت انواع قطعات صنعتی مطابق نقشه و نمونه ارسالی
 • عملیات حرارتی و سختکاری قطعات صنعتی
 • انتخاب مواد فلزی و جنس قطعات صنعتی

تجهیزات تولید

 • پرس ۱۰۰ الی ۳۰۰ تن
 • پرس‌های ضربه ای
 • پرس‌های هیدرولیک
 • دستگاه رزوه‌زنی دو قرقره ۸ و ۲۰ و ۶۰ تن
 • خط کامل عملیات حرارت
 • دستگاههای تراش و کپی تراش
 • کوره های القایی
 • دستگاه اسپارک و تجهیزات کامل قالب سازی
 • کشش میلگرد از قطر ۸۰-۴ میلی‌متر
 • کوره القایی HEATING با توان ۵۰ تا ۸۰ کیلووات